Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Gravite Arama

Dersin amacı : Bu dersin amacı arama jeofiziği yöntemlerinden Gravite Arama Yöntemi üzerine donanımlı öğrenciler yetiştirmektir.

Konu başlıkları:
1.Gravite haritalarının hazırlanması
2.Örnekleme ve haritanın gridlenmesi
3.Yoğunluk tayinleri rezerv tayini, topografya düzeltme, türev yöntemleri, kütle yanal sınırı tayini, 
4.Analitik uzanım yöntemleri, Fourier tekniği ile kütle derinlik tayini
5.Model kütle uygulamaları
6.Haritanın değerlendirilmesi
7.Talwani tekniği üzerine çalışmalar
 

 

Etiketler

iPhone Ekran Değişimi