Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

İş ve Meslek Hukuku

Dersin amacı :Bu dersin amacı yerbilimleri ile ilgili Yasa ve Yönetmelikleri bilmek, Afet Yasa ve Yönetmeliklerini bilmek, Ekip Çalışması yapabilmek,mühendislik etiğini ve kurallarına bilmektir.
Konu başlıkları:

1.Maden Hukuku Kapsamına Giren Mineral ve Maden Tipleri
2.Mermer Yataklarının Ayrıcalığı
3.Taşocakları, Maden, Mermer ve Taşocaklarının Kapatılmasında Yasal Işlemler
4.Petrol Hukuku
5.Madenler Üzerindeki Devlet Hukukunun Serbest Piyasa Ekonomisindeki Yeri
6.Saha Kapatma Esasları ve Bir Sahanın Düşmesindeki Yasal Esaslar
7.Yeraltı Kaynakları ile ilgili Araştırma
 

 

Etiketler

iPhone Ekran Değişimi