Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Gutenberg Dalgası - G Dalgası
Okunma : 3843 Facebook Paylaş

Gutenberg Dalgası - G Dalgası

Love dalgalarının yerküreyi birkaç defa dolaşan türüne GUTENBERG’in ismine atfen G dalgaları adı verilmiştir. Bu büyük enerjili depremlerden sonra yerkürenin etrafını defalarca dolaşan elastik dalgalar meydana gelmektedir. Büyük depremler an çok birkaç on saniye içine bitmesine karşılık, bu depremlere ait dalgalar deprem kayıtçıları (hız) tarafından saatlerce kayıt edilirler.

Kısa periyotlu yerkürenin üst tabakalarından, uzun periyotlu dalgalar ise yerkürenin üst mantosundan ilerler. G dalgalarının peryodları 400 – 600 sn arasında değişmektedir. Bu periyod değerleri dispersiyon eğrisinin yataya yakın bölgesinde yer almaktadır. Buna göre hızın periyoda bağımlılığı çok iyi olmadığı için G dalgaları iyi dispersiyon göstermezler.

Odak – istasyon arasındaki uzaklığı uzun yoldan katederek gelen dalgaya G2; 2. turu tamamlayan G2 dalgasına G4 dalgası; odaktan çıkarak yerküreyi tam bir devir yaparak tekrar istasyona gelen dalgaya da G3 dalgası adı verilir.


 - Yerin üst mantosununu özelliklerinin incelenmesi
 - Yeriçinin anizotropik özelliklerinin incelenmesi
 - Deprem sırasında meydana gelen yırtılmanın yönünün ve hızının belirlenmesinde kullanılır.


iPhone Ekran Değişimi