Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Manyetikte Kullanılan Tanımlar Nelerdir?
Okunma : 3007 Facebook Paylaş

Manyetikte Kullanılan Tanımlar Nelerdir?

Manyetik Kutup:  Bir mıknatıs çubuğun manyetik özelliğinin toplandığı uç kısımlara manyetik kutup denir. Çubuğun pozitif ucu yeryuvarlağının kuzey kutbunu ve negatif ucu ise güney kutbunu gösterir. Çubuk etrafındaki kuvvet çizgileri pozitif kutupdan negatif kutba yönlüdür.  

Kutup Şiddeti (p) : Bir cismin kendisinden 1 cm uzakta bulunan bir birim kutba uyguladığı 1 dyn’lik kuvvettir. 

Manyetik Moment (M) : Kutup şiddeti (p) ile iki kutup arasındaki uzaklığın (l) çarpımına eşittir. 

M =  p * l  

Manyetik Dipol : Bir mıknatıs çubuğun boyu (l), kendisinden bir P noktasına göre uzaklığına (r)  göre çok küçükse  bu mıknatıs çubuğa manyetik dipol denir. 

Manyetik Kuvvet (F) : p1 ve p2 kutup şiddetleri aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıolarak birbirlerine kuvvet uygularlar. 

Manyetik Alan (H) : Kutup şiddeti p olan bir kutbun kendisinden r uzaklığındaki bir P noktasında meydana getireceği alandır.

Manyetik Akı (φ ) : İndükleme çizgileri sayılarıdır. 

φ = B A 

Manyetik  Şiddet (J) :  Birim hacimdeki manyetik momenttir. Diğer bir deyişle birim yüzeydeki akı  yoğunluğunun büyüklüğüdür. 

Manyetik  İndüksiyon (B) : Birim alanındaki akı yoğunluğudur. Birimi c.g.s sisteminde Gauss’dur. Manyetik yöntemde Gaussun yüzde biri olan Gamma (γ ) kullanılır.Uluslararasıbirim sistemine göre ise manyetik indüksiyonun birimi Tesla’dır. 

Manyetik Geçirgenlik (Permeabilite) ( ) :  Düzgün bir manyetik alan içindeki birimkesitten geçen kuvvet çizgileri sayısının havada (boşlukta) aynı kesitten geçen kuvvet çizgileri sayısına oranıdır. Yani manyetik geçirgenliktir ve birimsizdir. 

Manyetik duyarlılık (Suseptibilite) (k) :  Cisimlerin mıknatıslanmaya karşı gösterdiği duyarlılıktır. Formül olarak, bir cisimde oluşan manyetizasyon  şiddetinin, cismi etkileyen manyetik alan şiddetine oranıdır. 

iPhone Ekran Değişimi