Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Mühendislik Jeofiziği

Dersin amacı : Mühendislik yapılarının zemin incelemelerini yapabilme, ekonomik değeri olan yer altı aramaları yapabilme.
Konu başlıkları:
1.Kayaçların mühendislik parametreleri
2.Kayaçların mekanik karakteristikleri
3.Kayaçların deneysel ölçümleri
4.Jeofizik yöntemler kullanarak kayaçların elastik parametrelerinin hesaplanması
5.Kayaçların taşıma gücü ve emniyetli taşıma gücü
6.Titreşimcik (mikrotremör) ölçümleri ve yerin doğal titreşim periyodu ve frekansı
7.Baraj yeri seçimi, tünel yeri seçimi, yol ve zemin etütleri
8.Sıvılaşma, sıvılaşma analizleri
9.Maden araştırmaları
10.Yer radar yöntemine genel bakış.

Etiketler

iPhone Ekran Değişimi