Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Sismik Yorumlama

 

Dersin amacı : Sismik yorumlama dersinin amacı, veri işlem aşamalarından geçerek elde edilen son sismik yansıma kesitleri üzerinde tabakaların ayırt edilmesini, fay ve kırıkların belirlenmesini, parlak(bright spots) ve karanlık (dim spots) noktaların belirlenmesini, ve rezerv hesabının yapılmasını, ilgilenilen tabakaların zaman ve uzaklık cinsinden kalınlık ve derinlik kontur haritalarının hazırlanmasını ve sondaj yerlerinin belirlenmesini içermektedir.
Konu başlıkları:
1.Sismik veri işlem
2.Stragrafik tuzakların belirlenmesi
3.Tuzaklar, çözümleme
4.Sismik izlerin modellemesi
5.Doğrudan hidrokarbon belirlenmesi
6.Dolaylı yoldan hidrokarbon belirlenmesi
7.Kompleks iz analizi, migrasyon
 

 

Etiketler

iPhone Ekran Değişimi