Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

MATLAB

MATLAB’ın kullanım amacı ve alanı: MATLAB tüm mühendislik alnında, sayısal hesaplamalar, veri çözümlenmesi ve grafik işlemlerinde kolaylıkla kullanılabilen bir program dilidir. FORTRAN ve C dili gibi yüksek seviyeli programa dili ile yapılabilen hesaplamaların pek çoğunu MATLAB ile yapmak mümkündür. Ayrıca bunu yanında diğer programlama dillerine göre  MATLAB’ta daha az sayıda komutla çözüm üretmek mümkündür. Gerçekte MATLAB, M-dosyaları (M-Files) olarak biline pek çok sayıda fonksiyon dosyalarından, alt programlardan ibarettir..
 
MATLAB’ın Kullanım Yerleri
Denklem takımlarının çözümü, doğrusal ve doğrusal olmayan diferansiyel denklerinin çözümü, integral hesabı gibi sayısal hesaplamalar
Veri çözümleme işlemleri 
İstatiksel hesaplamalar ve çözümlemeler
Grafik çizimi ve çözümlemeler
Bilgisayar destekli denetim sitemi tasarımı
Devre analizinde düğüm kol denklemlerinin çözümü
 
MATLAB’ın Kurulumu
MATLAB, gerekli kaynak programın bulunduğu disketler ya da CD üzerinden KUR.EXE dosyası çalıştırılarak çok rahat bir şekilde sisteme kurulabilir. Kurulum aşamasında kullanıcıya çeşitli metin ve diğer uyarıcılar ile yardım edilerek kurulum tamamlanır.

 

iPhone Ekran Değişimi