Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Sismik Arama

Dersin amacı : Sismik Arama dersi yapay bir enerji kaynağından çıkan ve yansıyarak ve kırılarak alıcılara gelen sismik dalgaları kullanarak yeraltındaki sığ ve derin jeolojik yapıların derinlik, kalınlık, şekil ve eğimlerinin bulunmasını, onların dinamik özelliklerinin hesaplanmasını, gaz ve petrol kapanlarının görüntülenmesini, kömür ve su içeren zonların tespit edilmesini ve tektonizmanın ortaya çıkartılmasını amaçlamaktadır.
Konu başlıkları:
1.Basit fiziksel tanımlar
2.Sismik dalga çeşitleri ve yayılmaları
3.Işın teorisi
4.Sismik dalga izlerinin geometrisi
5.Arazi çalışmaları
6.Enerji kaynakları
7.Veri toplama metodları
8.Jeofon 
 

Etiketler

iPhone Ekran Değişimi