Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Derinliklerine Göre Depremler
Okunma : 19061 Facebook Paylaş

Derinliklerine Göre Depremler

DERİNLİKLERİNE GÖRE DEPREMLER

− Sığ Depremler: Yerin 0<d<60 km. derinliğinde olan depremlerdir. Sığ depremler dar

bir alanda hissedilir ve bu alan  içinde çok büyük hasar yapabilirler.  Sığ odaklı

depremler, genellikle okyanus ortası sırtlarda ve transform faylar boyunca; orta ve derin odaklı

depremler ise yitim kuşakları boyunca oluşurlar. Türkiye’de olan depremler genellikle sığ

odaklı depremler olup, derinlikleri çoğu zaman 0-30 km arasında değişmektedir. Hazırlayan:  

uzaklaşmasından kaynaklanan kaynaklanan normal faylarla yan yana kaydığı transform fay.

− Orta Derinlikteki depremler: Yerin 60<d<300 km. derinliğinde olan deprenmelerdir.

Daha çok dalma-batma zorlarında görülürler. Derin depremler çok geniş alanda

hissedilirler, buna karşılık yaptıkları hasar azdır.Hazırlayan:  

− Derin depremler: Yerin 300<d<700 km. derinlerinde olan depremlerdir. Yerin üst

manto katmanında meydana gelen depremlerdir. Çok geniş bir alanda hissedilirler

ancak verdiği hasar azdır.

Depremler, Moho Süreksizliğinin altında aniden bir azalma gösterir ve yaklaşık 700 km

derinlikte sıfıra erişir. Depremler (orta büyüklükteki olanlar), okyanus ortası  sırtlarda

genellikle 10 km ve daha az derinliklerde oluşurlar. Transform faylarda ise 20km derinliğe

kadar büyük depremler meydana gelir. Buna karşıt çok büyük depremler ise yitim

kuşaklarında meydana gelir 

iPhone Ekran Değişimi