Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Dinamik Parametreler
Okunma : 14127 Facebook Paylaş

Dinamik Parametreler

a) Dinamik Elastisite Modülü (Ed)
 
P ve S dalga hızları ve yoğunluğun bilinmesiyle bulunur. Jeolojik birimlerin sertliğinin sağlamlığının bir belirtisidir.
Ed = [(3Vp2- 4Vs2)/(Vp2- Vs2)] Vs2 (38)
...Ed = 2d (Vs)2.(u-1) , veya (39)
Ed = Vp2d [(1-2m)(1+m)]/(1-m) (kg/cm2). (40)
şeklinde tanımlanır
 
b) Dinamik Kayma Modülü (Gd)
S dalga hızı ve yoğunluğun bilinmesiyle bulunur. Zemin ve depremle ilgili hasarların tespiti açısından önemli bir parametredir. Ayrıca kayaçların mukavemet kabiliyetinin de bir göstergesidir.
Gd = dVs2 (kg/cm2) (41)
 
c) Dinamik Bulk Modülü (Kd)
Kayacın sıkışmazlığını kontrol eden, yoğunluk ve sismik hızlardan hesaplanan bir modüldür.
Kd = Ed / 3(1-2u) (42)
 
d) Dinamik Rijitide Modülü (Gd)
Dinamik kayma modülü sadece enine dalga hızı ile yoğunluğa bağlıdır. Bu nedenle, enine dalga hızını belirlemek gerekir. Deprem hasarlarını tahmin etmede Gd modülünü bulmamız gerekir.
Gd = G/g = pVs2 / g (kg/cm2), g= 1000 cm/s2 (43)
Dinamik Young Modülü (Ed)
Dinamik young modülü yoğunluk ve sismik hızlardan bulunabilir. Bu parametre jeolojik birimlerin sertliğinin ve sağlamlılığının bir ölçüsüdür.
Ed = Gd(3Vp2- 4Vs2) / (Vp2- Vs2) (44)
 
e) Dinamik Poisson Modülü (μ)
Dinamik Poisson oranı boyunca ve enine dalga hızlarından hesaplanır. Poisson oranı (Vp/Vs) hız oranına direk olarak bağlıdır ve yoğunluk dikkate alınmadan hesaplanır.
μ= Vs2-2Vp2 / Vs2-Vp2 (45)
Poisson oranı P ve S dalga hızları eşit olduğu zaman negatif ve sonsuzdur. Bundan başka teorik olarak;
 ∞ ≤ μ ≤ 0,5 için Vs ≤ Vp
olduğu söylenebilir. Poisson 0,0 ile 0,5 arasında değişir. (μ) yumuşak kayaçlar ve su ile doygun kayaçlar için yüksektir. Kristalen ve metamorfik kayaçlar genellikle (μ=0,25) civarında bir değer ile karakterize edilir

iPhone Ekran Değişimi