Soru-Cevap Jeofizik Mühendisi Yard.Doç.Dr Ertan Pekşen Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Demet Nar Jeofizik Mühendisi Yardımcı Doçent Berna Tunç Jeofizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Deniz Çaka Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Ali Muhittin ALBORA Jeofizik Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu

Jeofizik Mühendisleri

Ara :

dinamo teorisi, yerfiziği, yerküre ...

Google ilk sırada çıkmak

Yer Manyetik Alanının Elemanları
Okunma : 11698 Facebook Paylaş

Yer Manyetik Alanının Elemanları

 1) Yerin manyetik elemanları : Yerin manyetik alanını tanımlamaya en uygun olan ve yerin merkezinde bulunan bir manyetik dipolün ekseninin uzantılarının yeryüzünü kestiği noktalara Jeomanyetik kutup denir. Yer yuvarlağı üzerindeki manyetik alan kabaca, merkezine yerleştirilmiş ve dönme ekseni ile 11.5 lik açı yapan bir dipolün alanına eşdeğer olarak düşünülebilir. Yeryuvarı üzerindeki herhangibir noktada manyetik alan şiddeti T bir vektördür ve yatay ile düşey bileşenleri vardır.


Yer manyetik alanının elemanları olarak  adlandırılan bu bileşenler 7 tanedir.Bunlardan beş tanesi(F,H,X,Z,Y)  dyn cinsinden kuvvetle ölçülen ve nanoTesla(nT) veya gama biriminde şiddet elemanıdır.Diğer ikisi (D,İ) ise açısal ifade edilir.Bu elemanlar;

F=Manyetik alanın toplam bileşeni
X=Manyetik alanın yatay-kuzey bileşeni
H=Manyetik alanın yatay bileşeni
Y=Manyetik alanın yatay-doğu bileşeni

D = Denklinasyon Açısı (Sapma açısı) kuzey den olan açıdır.

I = İnklinasyon Açısı (Eğim açısı) yatay dan olan açıdır.

iPhone Ekran Değişimi